Laat je inspireren!

Big data in de gezondheidszorg; wonderolie, goudmijn of kopzorg?

Gaston Remmers over het verschil maken en bijdragen.

‘Mijn hele leven ben ik gefascineerd door groeiprocessen in mens en natuur. Als onafhankelijk agro-ecoloog en socioloog heb ik vele innovatieprocessen ontworpen en begeleid in landbouw, integrale gebiedsontwikkeling, nieuwe voedselketens tussen stad en land, enzovoort. In binnen- en buitenland.
Rode draad daarin is steeds: hoe komen mens en omgeving het best tot hun recht? In welk samenspel? Hoe kan kennis van boeren samengaan met kennis van agronomen? Hoe passen inzichten van burgers over hun gebied bij voorstellen van planologen en beleidsmakers?
Er is bijna altijd een spanning voelbaar tussen een dominante, professionele manier van denken en doen, en dat wat ter plaatse echt nodig is en betekenis heeft. Dat zelfde ervoer ik in extreme mate toen ik in de gezondheidssector tuimelde – ondanks mijn gezonde levensstijl en jonge leeftijd (52) heb ik inmiddels al 2 nieuwe heupen, een hartinfarct en tongkanker achter de kiezen. Mijn inspanningen middels voeding en leefstijl konden niet op waarde geschat worden. Ik denk dat we veel beter kunnen om zorg echt te personaliseren, zelfzorg op te waarderen en kennisontwikkeling te stimuleren. Mijn professionele en persoonlijke bagage zet ik daarvoor in.
We kunnen daarvoor inzichten uit andere sectoren en van burgers heel goed gebruiken. Het vormde in 2014 voor mij de aanleiding tot een van eerste Nederlandse projecten over Personalised Food, en in 2015 tot de oprichting van Platform Patiënt en Voeding. Dat leidde vervolgens tot een zoektocht naar nieuwe burger gedreven onderzoeksmethoden die verder gaan dan de klassieke gouden standaard van dubbelblind onderzoek in de medische wereld: BeyondRCT (2016). Daaruit volgde de noodzaak om ook het databeheer te herorganiseren vanuit burger- en patiënten perspectief. En dat is precies wat we doen vanuit MD|OG.

Lees hier de blog van Gaston Remmers