Sprekers

Stefan Wijers (dagvoorzitter)
Stefan Wijers is een veelzijdig dagvoorzitter, gespreksleider en moderator. Combineert lef, humor en inhoudelijke voorbereiding. Brengt sfeer en maakt tongen los.

Floortje Schoevaart
Alles kan zomaar anders zijn, wanneer Floortje Schoevaart haar blik en haar pen wijdt aan hetgeen besproken is. Een klein beetje kietelen, prikkelen en een ander geluid. Ongemak? Niet erg, want de glimlach zit erachter….

Prof. Carl Moons PhD
Carl Moons is hoogleraar klinische epidemiologie aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Draagt zijn expertise bij op gebied van Market acces: De (voorwaardelijke) toelating tot de markt en het vergoede pakket, gebeurt steeds meer volgens de systematiek van Evidence Based Medicine, waarbij het hoogste niveau van bewijslast mag volstaan. Dat niveau dreigt teveel richting de toetsing aan het hoogste niveau van bewijs te moeten voldoen, daar waar medische hulpmiddelen en ook medische technologie volgens de combinatie van hoogst mogelijke bewijslast, patiëntenvoorkeur en deskundigenoordeel moet worden toegelaten. Wanneer partijen hier niet in meegaan, wat heeft deze ontwikkeling dan voor gevolgen voor de inzet van medische hulpmiddelen en – technologie richting de toekomst?

Dirk Pekelharing
Dirk Pekelharing is oud voorzitter van Nefemed en momenteel voorzitter van o.m. Firevaned. Reputatie en relevantie van medische hulpmiddelen. Hoe zorg je ervoor dat instellingen, artsen, verpleegkundigen, verzekeraars en leveranciers, begrijpen dat samen met die patiënt, moet worden bekeken wat de meest adequate en dus best passende oplossing is. Op welke wijze ga je als fabrikant het gesprek daarover aan met verzekeraars, met patiënten, met artsen en verpleegkundigen. Hoe houden we die keuzevrijheid voor de patiënt richting de toekomst zo groot mogelijk.

Roelf van Run
Roelf van Run is directeur van Nefemed. Keuzevrijheid van patiënt en professional levert de meest adequate zorg op. Hoe kan Nefemed richting de toekomst voor haar leden bewerkstelligen dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid gehandhaafd blijft? Wat kunnen de leden morgen al (extra) doen om daar ook zelf in positieve zin invloed op uit te oefenen. Samen met de sprekers en de aanwezigen verwacht Roelf van Run dat er genoeg inspiratie en motivatie opgedaan wordt om de volgende 30 jaar mee toe te kunnen!

Vincent Wiersma
Consultant bij Decision Group: running up expert in het team van Fred Eennenaam op gebied van value added healthcare; hoe maak je de meerwaarde van de inzet van medische hulpmiddelen en medische technologie zichtbaar en meetbaar. Hoe kan je daar als fabrikant zodanig invloed op uitoefenen dat je relevant bent en blijft. Dit maakt een intensieve en doelgerichte investering noodzakelijk op gebied van bewustwording en inzicht in effectiviteit en kosteneffectiviteit. Niet alleen voor morgen, maar juist voor de langere termijn.