Actualisering Beoordelingskader stand van de wetenschap en praktijk

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft op 19 januari 2015 het Rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk vastgesteld en aangeboden aan de Minister van VWS.

 

De voorloper van dit rapport dateert uit 2007. De werkwijze van het ZiN is in de loop der tijd verder ontwikkeld. De wijzigingen zijn nu verwerkt tot een geactualiseerd beoordelingskader.

 

Eerder dit jaar heeft Nefemed op verzoek van het ZiN input gegeven voor deze herziene uitgave.

Nefemed vroeg onder meer aandacht voor duidelijke criteria in het proces en heldere communicatie over proces en besluitvorming met aandacht voor betrokkenheid van alle relevante stakeholders.

 

Terug naar het overzicht