Interview 'Patiëntenorganisaties beheren nieuwe kwaliteitsstandaard' in .CC Magazine

22-11-2017

Jos Dekkers (Dwarslaesie Organisatie Nederland) en Nicole Schaapveld (Bekkenbodem4All/Incoclub) zijn in de laatste uitgave van .CC magazine geïnterviewd. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het belangrijke werk dat verricht is voor de continentiezorg.

Zij hebben allebei, namens DON en Bekkenbodem4all/incoclub, meegewerkt aan de totstandkoming van de Module Continentie Hulpmiddelen. De module valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader afgelopen zomer opgenomen in het register: een mooi resultaat.

DON en Bekkenbodem4all/Incoclub hebben niet slechts een bijrol, zij zijn nu portefeuillehouders geworden van de kwaliteitsstandaard. Belangrijk voor hen is dat zij erkenning hebben gekregen van VWS en andere partijen: "De patiënt is de spil in het vinden van de goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid."

U kunt het volledige interview lezen op de website van Bekkenbodem4all/Incoclub en DON.

Terug naar het overzicht