Een veilig product in handen van een getrainde gebruiker

Bij de (door)ontwikkeling van medische technologie staat veiligheid voor de patiënt voorop.
Voordat een technologie gebruikt wordt in het ziekenhuis heeft het al vele tests doorstaan en
vanaf de introductie worden technologieën nauwlettend gevolgd via Post Market Surveillance
(PMS).

Het functioneren van een technologie als een implantaat is daarnaast mede afhankelijk van de
wijze waarop het in het lichaam wordt geplaatst. Fabrikanten besteden buitengewoon veel
aandacht aan training en opleiding van artsen en andere zorgprofessionals die met nieuwe
medische hulpmiddelen en technologie moeten omgaan.
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) brengt nu de Leidraad nieuwe interventies in de
klinische praktijk (NIKP) uit. Daarin wordt het belang van een zorgvuldige gestructureerde
introductie onderstreept en voorzien van een concreet stappenplan. Ook de inbedding van
een nieuwe interventie in de zorgorganisatie is onderdeel van een verantwoorde introductie.
Nefemed is blij dat de noodzakelijke training en opleiding van zorgprofessionals in dit
stappenplan nadrukkelijk benoemd wordt. Het veilig toepassen van medische technologie
kenmerkt zich immers door een veilig product in handen van een getrainde gebruiker, in een
daarvoor geschikte omgeving.

Lees hier de leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk van de OMS

Terug naar het overzicht