Minister: stringent pakketbeheer door meer onderscheid patiënten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat er lange tijd  vooral is gekeken of een behandeling helemaal wel of helemaal niet in het pakket zat en werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen verschillende patiënten. Daarin wil de minister verandering brengen. ZIj vind dat verzekerden alleen aanspraak kunnen maken op zorg wanneer deze behandeling effectief en doelmatig is. ZO kunnen er meer behandelingen worden vergoed, terwijl de totale kosten toch dalen. Dit kan alleen slagen wanneer artsen hun verantwoordelijkheid nemen. Wanneer misbruik wordt gemaakt van behandelingen in het basispakket, dan zal de minister geen andere keus hebben dan de behandeling helemaal uit de vergoeding te halen. Een voorbeeld van deze werkwijze zijn de afspraken die gemaakt zijn met veldpartijen over de knie- en heupprothesen bij artrose. 

Terug naar het overzicht