Ministerie VWS ontwikkelt Handreiking Medische Hulpmiddelen

In 2020 is de nieuwe Europese medische verordening (MDR) van toepassing. Voor hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek is dit in 2022.

De nieuwe regels hebben veel invloed op de markttoelating van medische hulpmiddelen. Nefemed is deelnemer in de klankbordgroep van het ministerie van VWS met betrekking tot de implementatie van de nieuwe wetgeving. Het is van belang dat we ons tijdig op de veranderingen gaan voorbereiden.

Om de betrokken partijen (waaronder Nefemed) op weg te helpen naar 2020 en 2022, heeft VWS samen met de Inspectie en het RIVM een handreiking ontwikkeld. In deze handreiking worden onder andere de belangijkste wijzigingen genoemd die de gewijzigde regels met zich meebrengen.

U kunt de handreiking hier lezen.

Terug naar het overzicht