Nefemed betrokken bij implementatie van de nieuwe Europese medische verordening (MDR)

22-11-2017

Op 26 mei 2017 zijn er nieuwe regels van kracht geworden met betrekking tot medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. In 2020 zijn de nieuwe regels met betrekking tot medische hulpmiddelen van toepassing. Dit zal voor de IVD’s in 2022 zijn. Diverse partijen (o.a. de industrie, notified bodies, NVZ) hadden de wens om gezamenlijk op te trekken in het implementatietraject. De nieuwe wetgeving raakt namelijk verschillende belanghebbende partijen. Om de samenwerking te bevorderen is er een klankbordgroep opgericht die door VWS gefaciliteerd wordt.

Op 23 oktober heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Nefemed is, namens de industrie, vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Tijdens deze eerste bijeenkomst is het communicatieplan besproken dat is opgesteld door VWS. Belangrijk doel van het communicatieplan is dat er een toename van bewustwording bij stakeholders wordt bereikt, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de veranderingen die hen te wachten staan. Voorts is er een (concept) roadmap gemaakt: in deze roadmap zijn de Europese prioriteiten vastgelegd. Tevens is er een planning gemaakt voor verdiepende sessies, waar Nefemed er ook één van op haar rekening zal nemen in april 2018.

De eerstvolgende klankbordgroep meeting vindt plaats op 27 november a.s. Voor meer informatie over de klankbordgroep kunt u contact opnemen met Roelf van Run via info@nefemed.

Terug naar het overzicht