Op naar echt maatwerk in de continentiezorg

In de praktijk zorgt het systeem van de in 2013 ingevoerde dagprijssystematiek voor problemen. Dit is een door de zorgverzekeraar vastgestelde maximumvergoeding, waarvoor de leverancier een passend hulpmiddel moet leveren. Zowel patiënten als zorgverleners geven in toenemende mate aan dat dit systeem problemen oplevert. Om zicht te krijgen op de knelpunten waar zij binnen de huidige systematiek tegenaan lopen, heeft NEFEMED voor een notitie gesprekken gevoerd met verschillende patiënten en zorgverleners. Ook hebben we een gespecialiseerd verpleegkundige ingeschakeld om samen met patiënten te kijken naar hun materiaalgebruik.

Deze gesprekken hebben belangrijke conclusies opgeleverd, en daarmee aanknopingspunten voor beleidsmakers en zorgverzekeraars om de stap te zetten richting écht maatwerk. Zodat meer dan één miljoen Nederlanders de zorg krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig en waardig te kunnen functioneren.

U kunt de notitie hier lezen.

Terug naar het overzicht