Rapport IGZ over veilig gebruik medische technologie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 5 juni 2014 een rapport uitgebracht
getiteld: ‘Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in
de ziekenhuizen’. De IGZ heeft onderzocht op welke wijze de ziekenhuizen het convenant
‘Veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ hebben geïmplementeerd.

Dit convenant richt zich op de veilige toepassing van medische technologie in de cure sector
(ziekenhuizen). Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in
handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen.

In de media duiken nu berichten op dat de veiligheid van medische technologie in twijfel
wordt getrokken. Nefemed hecht er waarde aan te benadrukken dat de IGZ niet de veiligheid
van de technologie zelf heeft onderzocht, maar gekeken heeft naar de wijze waarop de
ziekenhuizen omgaan met medische technologie.

Voor fabrikanten staat de veiligheid van hun producten voorop. Patiënten en artsen moeten
hierop kunnen vertrouwen. Medische hulpmiddelen worden uitvoerig getest voordat deze op
de markt verschijnen en moeten voldoen aan strenge Europese regelgeving.
Maar voor de patiëntveiligheid is niet alleen het product zelf van belang, ook de juiste
toepassing ervan door de zorgprofessional. Implantaten zijn bijvoorbeeld als het ware een
´halffabrikaat´. Het plaatsen daarvan vereist kennis en deskundigheid van de arts die het
plaatst. Fabrikanten investeren daarom actief in deskundigheidsbevordering van de
zorgprofessional. Daarnaast maken fabrikanten met de ziekenhuizen duidelijke afspraken over
onderhoud van medische apparatuur.

Lees de bevindingen van de IGZ via:
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/meer_aandacht_van_ziekenhuizen_nodig_voor_veilig_gebr
uik_van_medische_technologie.aspx

 

Terug naar het overzicht