UDI afsprakendocument ondertekend in Den Haag

Op 21 juni is in Den Haag het afsprakendocument over eenduidige codering (UDI) van medische hulpmiddelen ondertekend in aanwezigheid van minister Schippers. Betrokken partijen als ziekenhuizen en medische industrie waaronder Nefemed hebben de afgelopen 3 jaar onder regie van VWS hierover gesproken. Een aantal leden van Nefemed is actief betrokken geweest bij het opstellen van het document.

Door eenduidige codering is elektronisch scannen mogelijk waardoor op een makkelijke manier een koppeling kan worden gelegd van een patiënt met een medisch hulpmiddel. Met deze unieke manier van vastlegging neemt de patiëntveiligheid verder toe. Voorlopig wordt uitgegaan van medische hulpmiddelen die zijn opgenomen op de lijst met implantaten (klasse III en IIb) waarvoor het wetsvoorstel met betrekking tot het Landelijk Implantatenregister bij inwerkingtreding op 1 juli 2018 zal gelden. Het tijdpad voor implementatie is derhalve tot 1 juli 2018. Het wetsvoorstel voor het Landelijk Implantatenregister ligt momenteel voor bij de 1e Kamer.

De gemaakte afspraken lopen vooruit maar sluiten aan op Europese wetgeving, de Medical Devices Regulation, die onlangs door het Europees Parlement is goedgekeurd. In september 2018 wordt besproken of en hoe de lijst verder wordt uitgebreid.

Alle betrokken partijen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rechts van minister Edith Schippers zit Roelf van Run, directeur Nefemed.

Terug naar het overzicht