ZonMw: Verkenning hulpmiddelen

Op 4 juni vond een consultatiebijeenkomst plaats over de verkenning hulpmiddelen die ZonMW uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel van deze verkenning is het nader analyseren van de knelpunten en aanbevelingen zoals die uit de praktijkevaluatie van het NIVEL naar voren zijn gekomen. De focus ligt daarbij voorlopig op hulpmiddelen voor patiënten met diabetes, met een stoma en met urine-incontinentie. Namens Nefemed waren Roelf van Run en WIlma Venes aanwezig bij de consultatie.

Marcel van Raaij, direceur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS, gaf aan dat hulpmiddelenzorg maatwerk is maar ook dat de uitvoering beter kan. Link presentatie

NPCF presenteerde de voorlopige uitkomenst van haar meldactie hulpmiddelen. Daaruit bleek dat 42% geen keuzemogelijkheden had. 28% ervaart dit als een probleem. 35% ervaart knelpunten rond de keuze van het hulpmiddeln. Link presentatie

ZonMw signaleerde 6 knelpunten, zoals zorgen over afnemende kwaliteit, problemen met de vertrekking en begeleiding, onvoldoende zicht op kwaliteit, onduidelijkheid over indicatie en professionele begeleiding. Mogelijke verbeterpunten zijn onder andere versterking van de positie van de gebruiker, ontwikkeling van richtlijnen en protocollen. Link presentatie

 

Terug naar het overzicht