Kernthema's

Nefemed behartigt de belangen van de aangesloten medische hulpmiddelen bedrijven actief aan de hand van een aantal kernthema’s.

Maatschappelijke waarde

Een gerichte inzet van medische hulpmiddelen en technologie betaalt zich op vele manieren terug. Het verbetert het dagelijks leven van patiënten en hun naasten, verlicht en vereenvoudigt de zorg en beperkt bovendien de maatschappelijke kosten van ziekte en zorg. 

De waarde van medische hulpmiddelen bewijst zich op diverse plekken in onze maatschappij: binnen het ziekenhuis, in de thuissituatie en bij langdurige zorg. Door medische hulpmiddelen kunnen mensen weer beter meedoen. Zorgverleners kunnen slim worden ondersteund met medische technologie. Zodat er meer ruimte is voor menselijkheid contact, met patiënten én collega’s. 

Zorgprofessionals, patiënten en hun naasten lopen echter nog steeds aan tegen onnodig ingewikkelde vergoedingsstructuren en administratie. Terwijl de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.

Leveringszekerheid

Tijdige levering van de juiste medische hulpmiddelen is essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Duidelijkheid over beschikbaarheid en levering is van groot belang voor patiënten, zorgverleners én producenten.

Toegankelijkheid

Innovaties werken pas als ze bij de patiënt komen. In Nederland is het de toepassing van medische hulpmiddelen en technologie geen vanzelfsprekendheid. Opname in het basispakket voor diegenen die baat hebben bij die innovatie, is vaak een lange weg. Daarna is het nog de vraag hoe de patiënt het hulpmiddel vergoed krijgt, of het wordt voorgeschreven, of het is ingekocht en of de zorgverlener reëel wordt bekostigd voor de toepassing ervan. Pas als dat goed is geregeld, kan een innovatie maatschappelijk renderen.

Duurzaamheid

Innovatie kan een forse bijdrage leveren aan verduurzaming van de zorg. Belangrijk daarbij is dat verduurzaming altijd hand in hand gaat met de primaire uitgangspunten van zorg: veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid.

Innovatie

Medisch-technologische innovaties vereenvoudigen de zorg en verbeteren het dagelijks leven van patiënten. De voortdurende innovatie van medische hulpmiddelen maakt de zorg niet alleen beter en veiliger, persoonlijker en ergonomischer. De juiste inzet ervan helpt ook de maatschappelijke kosten van ziekte te verlagen en de knellende arbeidstekorten op te vangen.

Samenwerking

Nefemed participeert in verschillende samenwerkingsverbanden die de zorg voor de patiënt willen verbeteren. Juist voor (de beschikbaarheid van) innovatie is samenwerking van wezenlijk belang. Innovatie is immers het resultaat van intensieve samenwerking tussen fabrikanten, zorgprofessionals, patiënten(organisaties) en de wetenschap. Zo ontstaan de optimale zorgoplossingen die ook in praktijk worden gebracht.