Afvoerende
continentiematerialen

Iedereen moet een aantal keren per dag de blaas legen. Kan de blaas niet meer ‘spontaan’ geleegd worden (retentie-incontinentie) of werkt de prikkel niet volledig (residu), dan moet iemand katheteriseren.

Met hulp van afvoerende incontinentiematerialen, zoals katheters en urinezakken, is het mogelijk om de blaas te legen Dit kan met een eenmalige katheter een aantal keren per dag gebeuren, of met een verblijfskatheter gedurende een periode van een week tot een aantal maanden.

Iemand die katheteriseert doet dit altijd op medische indicatie. De keuze van het materiaal is bepalend voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

Er zijn kwaliteitseisen waaraan de hulpmiddelenzorg voor mensen met incontinentie aan moet voldoen.
In het Kwaliteitskader Continentie Hulpmiddelen zijn de kwaliteitseisen beschreven waaraan Hulpmiddelenzorg voor mensen met een incontinentie aan moet voldoen.
Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met een incontinentie ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Het kwaliteitskader geeft aan dat patiënten en voorschrijvers gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan.

Platform continentie

Het Kwaliteitskader is ontwikkeld door het ministerie van VWS, Nefemed, zorgverzekeraars, FHI, V&VN en patiëntenverenigingen. Deze partijen zijn verenigd in het Platform Continentie. Het platform richt zich momenteel op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.
Meer informatie is te vinden op de Hulpmiddelenwijzer.
 Platform continentie

Belangrijke factoren bij materiaalkeuze

De keuze voor het juiste katheter is niet zo makkelijk. Samen met de continentieverpleegkundige komt de patiënt tot een keuze. Op basis van de diagnose van de arts gaat de continentieverpleegkundige met de patiënt op zoek naar het best passende materiaal, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van die patiënt. Van belang zijn eventuele andere gezondheidsklachten, de omstandigheden waarin iemand leeft (thuis of op werk), en ook de activiteiten die hij of zij zelf kan ondernemen (bedlegerig of rolstoel, verzorgingshuis of werkend). In een persoonlijk gesprek beoordeelt de continentieverpleegkundige alle factoren en maakt samen met de patiënt een keuze voor passende materialen.

Door de continue ontwikkeling van katheters zorgen fabrikanten ervoor dat voor ieder probleem een passende oplossing bestaat en continentieverpleegkundigen de patiënten maatwerk kunnen bieden.

Het belang van goede hygiëne

Katheters komen direct in aanraking met de blaas. Bacteriën kunnen daar direct schade toebrengen. Hygiëne is daarom essentieel.

Urineweginfecties kunnen ontstaan wanneer bacteriën in het urinestelsel terecht komen. Patiënten die katheteriseren hebben een verhoogd risico op infecties. Bij patiënten met een verminderde weerstand is dit risico nog groter. Hygiëne is daarom erg belangrijk bij het vervangen van een katheter.

Fabrikanten hebben hulpmiddelen ontwikkeld die ervoor zorgen dat patiënten niet direct met hun vingers de katheter hoeven aan te raken. Dit zorgt ervoor dat bacteriën uit de omgeving niet in het lichaam terecht komen en infecties beter voorkomen kunnen worden.
 Het belang van goede hygiëne

Cluster Afvoerende incontinentiematerialen

Binnen het cluster afvoerende continentiematerialen zijn fabrikanten van afvoerende continentiematerialen verenigd. Met een vertegenwoordiging van ruim 90% van de markt, staan zij voor het belang van behoud van keuzevrijheid in materialen voor de patiënten.
Katheterzorg is maatwerk en valt te allen tijde onder een medische indicatie. Vanuit die overtuiging staan de betrokken bedrijven voor behoud van kwaliteit en keuzevrijheid van afvoerende continentiematerialen.

Voorzitter: Raymond Hovens, Wellspect HealthCare
Vice-voorzitter: vacant
Secretaris: Frank Peusen, Nefemed 

Leden:
B. Braun Medical B.V.
Coloplast B.V.
Hollister B.V.
Manfred Sauer NL
Teleflex Medical B.V.
Wellspect HealthCare

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties

Flyer Incontinentie