Hart & Vaatmaterialen

Hart- en vaatmaterialen zijn medische hulpmiddelen die ingezet worden in de behandeling van hart- en vaatziekten. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn pacemakers, stents en hartkleppen.
De hart- en vaathulpmiddelen dragen bij aan het herstel van vitale lichaamsfuncties, verbeteren de kwaliteit van leven en zorgen ervoor dat mensen weer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Innovatie

Innovatieve hart- en vaathulpmiddelen dragen bij aan een sneller herstel en het redden van levens. In 2017 leden er naar schatting 1,6 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. Door het gebruik van innovatieve hart- en vaatmaterialen zijn behandelingen minder invasief, herstellen patiënten sneller en is er voor patiënten vaak een betere kwaliteit van leven en deelname aan de maatschappij en/of de arbeidsmarkt mogelijk. Een voorbeeld van een innovatief hart- en vaathulpmiddel is de transcatheter hartklep (TAVI). Bij deze behandeling wordt de hartklep vervangen met behulp van een katheter, waardoor het hart weer efficiënt kan werken.
 Innovatie

Traceerbaarheid van implantaten

Geplaatste implantaten worden geregistreerd in een Landelijk Implantatenregister.
Vanaf 26 mei 2020 moeten hulpmiddelen voldoen aan de nieuwe regelgeving voor hulpmiddelen (Medical Device Regulation, ofwel MDR). Deze nieuwe regelgeving richt zich op het verbeteren van de patiëntveiligheid van o.a. implantaten. De traceerbaarheid van hulpmiddelen is hier een belangrijk onderdeel van.

Landelijk Implantatenregister (LIR)
Vanaf 1 januari 2019 is het voor zorgverleners en zorginstellingen verplicht om implantaatgegevens voor bepaalde hoog-risico implantaten op te nemen in het patiëntendossier en door te geven aan het LIR.

Patiënten krijgen van de zorgverlener een implantaatkaart. Op deze implantaatkaart staan gegevens over het implantaat, de unieke identificatiecode en de gegevens van de fabrikant. De zorgverlener ontvangt de implantaatkaart van de fabrikant van het hulpmiddel. Op deze manier is een implantaat herkenbaar en traceerbaar.
Lees hier meer over het Landelijk Implantatenregister.
 Traceerbaarheid van implantaten

Cluster Hart- en Vaathulpmiddelen

Het cluster Hart- en Vaathulpmiddelen vertegenwoordigt ontwikkelaars en producenten van hart- en vaatmaterialen. Het cluster werkt bijvoorbeeld binnen de Dutch Cardiovascular Alliance samen met zorgaanbieders, beoepsverenigingen, patiënten- en onderzoeksorganisaties als de Hartstichting en het Longfonds, de Nederlandse Hartregistratie aan de juiste omstandigheden voor innovatie, het standaardiseren en verduurzamen van processen, voorkomen van zorgverspilling en het in stand houden van goede kennisrelaties in de sector binnen en buiten Nederland. Als gesprekspartner van de wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS zet het cluster zich in voor de kwaliteit van hart- en vaathulpmiddelen.

Voorzitter: Jack Scheeringa, Abbott Medical Nederland B.V.
Vice-voorzitter: Harrie van Eeuwijk, Edwards Life Sciences B.V.
Secretaris: Bibiche Wymenga, Nefemed

Leden:
Abbott B.V.
Biotronik Nederland B.V.
Becton Dickinson B.V.
Boston Scientific Nederland B.V.
Edwards Lifesciences B.V.
Johnson & Johnson Medical B.V.
Medtronic Trading NL B.V.
MicroPort CRM B.V.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties

DCVA Factsheet feitencijfers

PDF