De schakel in gezondheid & zorg.

Nefemed is de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen en technologie. Medische hulpmiddelen en technologie vormen een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en technologie voor de patiënt staan centraal bij Nefemed en haar leden. Als partner in de zorg maken wij ons daar samen met alle veldpartijden sterk voor.
Medtech zorgt voor betere zorg
Meer zorg met minder mensen
Meer mensen maatschappelijk meedoen
Nieuwe website is live!
26 juni 2024

Nieuwe website is live!

Bij de verzelfstandigde Nefemed-organisatie hoort uiteraard een nieuwe, moderne “look & feel” en natuurlijk een nieuwe website. 

Onze sector is van grote toegevoegde waarde voor patiënten en zorgverleners en een betrouwbare partner binnen het zorgstelsel. Namens de sector levert Nefemed een inbreng aan de diverse zorgtafels. Met welke kennis en informatie wij dat doen, kunt u lezen op deze website. 

De website houden we voortdurend actueel en breiden we uit met steeds nieuwe praktijkvoorbeelden.
Verbeter, vervang en bespaar met medische innovaties
17 juni 2024

Verbeter, vervang en bespaar met medische innovaties

De vele onduidelijkheden rond de inzet van innovatieve hulpmiddelen belemmeren nu de (behandel-) vervangingen, (arbeids-) besparingen en intensievere (maatschappelijke) participatie die deze innovaties mogelijk maken.

Het daadwerkelijke gebruik van medische hulpmiddelen en technologie vraagt, naast alle kwaliteits- en duurzaamheidseisen, om een brede introductie van een maatschappelijke kosten/batenafweging én een reëel inkoop-, vergoedings- en bekostigingsbeleid.

Het jongste advies van het Zorginstituut ‘Verbetering en Verbreding van de Toets op het Basispakket’ beschrijft de bijdrage die medische technologie en hulpmiddelen kunnen leveren aan passende zorg.

In haar brief voor het CD Zorgverzekeringswet op 19 juni a.s. beschrijft Nefemed hoe een transparant afwegingskader voor cyclisch pakketbeheer totstand kan komen, waarin balans is tussen pakketinstroom, pakketdoorstroom, verplaatsing of substitutie van zorg, uitfasering en uitstroom.
Sta betere dialoog met zorgverleners en patiënten toe
29 mei 2024
Europese kaders voor effectief hulpmiddelenbeleid
28 mei 2024
Ondersteun de eerstelijn met de juiste medische technologie
15 mei 2024
Veldnorm voor zorgvuldige herverwerking medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik
07 mei 2024

Van innovatie naar eindgebruiker

Hoe komt een medische innovatie op de markt? Wie houden toezicht op de kwaliteit en de veiligheid? Hoe komt een hulpmiddel bij de patiënt? En krijg je een hulpmiddel vergoed? Lees hier welke weg een hulpmiddel aflegt en hoe dat gereguleerd is.

Innovatie

Hoe komt een innovatie op de markt? 

Onze medische hulpmiddelen en technologie komen van internationaal werkende ontwikkelaars en producenten. Het duurt járen voor innovaties op de Europese markt komen.
Lees meer

Kwaliteit

Hoe is het toezicht op kwaliteit geregeld? 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waakt, samen met andere Europese landen, over de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Om de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg te waarborgen, houdt de IGJ toezicht.
Lees meer

Distributie

Hoe komt een hulpmiddel bij de patiënt? 

Medische hulpmiddelen en technologie worden samengesteld met grondstoffen en halffabricaten van over de hele wereld en komen met een Europese handelsvergunning uiteindelijk op de Nederlandse markt. Die weg naar de eindgebruiker is strak gereguleerd en vastgelegd.
Lees meer

Vergoeding

Krijg je een hulpmiddel vergoed? 

Of een hulpmiddel wordt vergoed, wordt in de eerste plaats bepaald door de wet: het basispakket. Maar de eigen jaarlijkse keuze voor een zorgverzekeraar en een zorgpolis kan wel degelijk een verschil maken voor de vergoeding van een hulpmiddel.
Lees meer