Orthopedische materialen

Orthopedische materialen bieden een oplossing voor patiënten die problemen ervaren in de gewrichten. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door slijtage of een ongeval. Het plaatsen van een orthopedische materialen, zoals een nieuwe heup of knie, zorgt ervoor dat patiënten zonder pijn weer actief kunnen deelnemen aan het leven.

Traceerbaarheid van implantaten

Geplaatste implantaten worden geregistreerd in een Landelijke Implantatenregister.
Vanaf 26 mei 2020 moeten hulpmiddelen voldoen aan de nieuwe regelgeving voor hulpmiddelen (MDR). Deze nieuwe regelgeving richt zich op het verbeteren van de patiëntveiligheid van o.a. implantaten. De traceerbaarheid van hulpmiddelen is hierbij van belang.

Landelijk Implantatenregister (LIR)
Vanaf 1 januari 2019 is het voor zorgverleners en zorginstellingen verplicht om implantaatgegevens voor bepaalde hoog-risico implantaten op te nemen in het patiëntendossier en door te geven aan het LIR.

Patiënten krijgen van de zorgverlener een implantaatkaart. Op de implantaatkaart staan gegevens over het implantaat, de unieke identificatiecode en de gegevens van de fabrikant. De zorgverlener ontvangt de implantaatkaart van de fabrikant van het hulpmiddel. Op deze manier is een implantaat herkenbaar en traceerbaar.

Lees hier meer over het Landelijk Implantatenregister.

Groei in plaatsing heupprothesen

In 2017 zijn in totaal 29.937 nieuwe heupen geplaatst. Het totaal aantal geplaatste heupprothesen steeg van 29.607 in 2016 naar 29.937 in 2017.

De verwachting is dat deze groei de komende jaren nog verder toeneemt. Naar verwachting stijgt het aantal totale heupprothesen met 27% naar 37.566 in 2030. Dit wordt veroorzaakt door demografische veranderingen, zoals de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten is een register voor gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim). De gegevens resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van de orthopedische zorg te verbeteren. De LROI is in 2007 opgezet door de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV).
 Groei in plaatsing heupprothesen

Cluster Orthopedische materialen

Het cluster orthopedische materialen vertegenwoordigt meer dan 90% procent van de fabrikanten van de orthopedische hulpmiddelen. Vanwege haar kennis en expertise is het cluster betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, innovaties, patiëntenvoorlichting en standaardisatie van zorgprocessen. Het cluster manifesteert zich door haar inzet als actieve gesprekspartner van wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS.

Voorzitter: Ad Lindeman, Smith & Nephew Nederland B.V.
Vice-voorzitter:  Michiel Schwartz, Link Nederland
Secretaris: Frank Feusen, Nefemed

Leden:
Arthrex Nederland B.V.
Johnson & Johnson Medical B.V.
Link Nederland
Mathys Orthopaedics B.V.
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.
Smith & Nephew Nederland B.V.
Stryker Nederland B.V.
Zimmer Biomet Nederland B.V.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties

Factsheet landelijk implantatenregister