Als urine of ontlasting niet meer op de normale manier het lichaam kan verlaten, krijgt iemand een stoma. Vaak is dit het gevolg van aangeboren afwijkingen, blaas- of darmkanker of chronische ontstekingen van de darm. Via een operatie wordt een nieuwe uitgang aangelegd, de stoma. Met een stoma heb je geen controle over het moment waarop de urine of ontlasting de buik verlaat. Om dit op te vangen moet daarom altijd een opvangzakje aangebracht worden.

Stomazorg is maatwerk!

Er zijn veel verschillende soorten stomahulpmiddelen, zoals huidplakken, stomazakjes en aanvullende stomahulpmiddelen. Voor elke stomadrager is het van belang dat de stomahulpmiddelen passen bij de persoonlijke situatie. Met passende materialen kunnen huidproblemen en lekkages voorkomen worden. Dit is belangrijk, want stomadragers moeten kunnen vertrouwen op stomahulpmiddelen. Met maatwerk en innovatieve materialen kunnen stromadragers een volwaardig leven leiden!

Kwaliteitskader Stoma Hulpmiddelen

Er zijn kwaliteitseisen waaraan de hulpmiddelenzorg voor stomadragers moet voldoen.
In het Kwaliteitskader Stoma Hulpmiddelen zijn de kwaliteitseisen en het proces beschreven waaraan hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma moet voldoen. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met een stoma ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dit betekent dat het inzichtelijk moet zijn waarom een specifieke hulpmiddel gekozen is voor de patiënt.
 Kwaliteitskader Stoma Hulpmiddelen

Platform stoma hulpmiddelen

Het Kwaliteitskader Stomahulpmiddelen is ontwikkeld door het ministerie van VWS, de stomavereniging, Nefemed, FHI, zorgverzekeraars en de V&VN. Het platform richt zich momenteel op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.

Kennis over materialen essentieel voor goede stomazorg

De stomaverpleegkundige vervult een belangrijke rol bij de materiaalkeuze. Het is daarom belangrijk dat de stomaverpleegkundige goed geïnformeerd is over stomahulpmiddelen en ontwikkelingen in de stomazorg.

De materiaalkeuze van een stomahulpmiddel is van belang om functioneringsgericht voor te kunnen schrijven. Fabrikanten zijn specialisten op het gebied van materialen, soorten en het gebruik van stomahulpmiddelen in de zorg. Om de stomazorg te verbeteren bieden fabrikanten daarom scholing over stomamaterialen aan stomaverpleegkundigen. Op deze manier bevorderen fabrikanten de uitwisseling van kennis en ervaring. Bovendien draagt dit bij aan sterkere onderlinge contacten tussen stomaverpleegkundigen. Collegiaal overleg over complexere patiënten wordt hierdoor laagdrempelig.
 Kennis over materialen essentieel voor goede stomazorg

Innovatie van stomamaterialen

Een stomazakje oogt eenvoudig, maar is eigenlijk een heel innovatief product. De gebruikte technologieën dragen effectief bij aan de kwaliteit van leven van de stomadrager!

Sinds de introductie van het stomazakje in 1957 is de veiligheid, het draagcomfort en de effectiviteit van dit product sterk verbeterd. De kwaliteit van het materiaal is van grote invloed op de kwaliteit van het leven van de stomadrager. Hoe beter de huidplak de huid rond de stoma beschermt, hoe minder huidirritatie zal optreden, hetgeen de draagtijd zal verlengen. Hoe beter het geurfilter werkt, des te veiliger de stomadrager zich in de omgang met anderen zal voelen. Een stomazakje gaat bovendien veel langer mee, zodat het aantal wisselingen van stomamateriaal sterk is teruggebracht. Dit vergroot de kwaliteit van leven van de stomadrager en het draagt tevens bij aan de beheersing van de kosten.

Met de ontwikkeling van nieuwe materiaalsoorten en technologieën helpen we stomadragers steeds een stapje dichter bij de, voor hen, optimale stomamaterialen. Om dit te realiseren werken fabrikanten intensief samen met stomaverpleegkundigen en stomadragers.
 Innovatie van stomamaterialen

Cluster Stomamaterialen

Het cluster stomamaterialen vertegenwoordigt meer dan 90 procent van de fabrikanten en importeurs van de Nederlandse stomamarkt. Het cluster heeft zitting in het Platform Stoma en draagt bij aan de implementatie van het Kwaliteitskader stoma. Op deze manier zet het cluster zich in om de kwaliteit en continuïteit van stomazorg te verbeteren.

De leden van het cluster streven ernaar een volwaardige partner te zijn in de keten van de stomazorg.

Voorzitter: Roger Houben, Coloplast B.V.
Vice-voorzitter: Ger Dersjant, ConvaTec Nederland
Secretaris: Frank Peusen, Nefemed

Leden:
B. Braun Medical B.V.
Coloplast B.V.
ConvaTec Nederland
Eakin B.V.
Hollister (DANSAC)
Marlen International Healthcare
Welland Nederland B.V.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Publicaties

Brochure stomamaterialen en hulpmiddelen