Compressiehulpmiddelenzorg

Compressiehulpmiddelen worden ingezet bij gebruikers met een (langdurige) stoornis aan het ader- (veneus en arterieel) of lymfestelstel bij het transport van bloed of lymfe. Met de toepassing van compressietherapie wordt door uitwendige druk de bloedsomloop verbeterd en vindt opneming (resorptie) van vocht plaats. Deze uitwendige druk kan worden gegeven door verschillende materialen zoals zwachtels, therapeutische elastische kousen (TEK), klittenbandsystemen (adjustable compression devices of ACD) of point pressure devices (PPD). Voorwaarden voor het goed kunnen inzetten van passende compressiehulpmiddelen zijn kennis en kunde van de (voorschrijvende) zorgprofessional. Fabrikanten spelen daarbij een belangrijke rol.

Toegankelijkheid en kwaliteit

Het is van belang dat de gebruiker van compressiehulpmiddelen keuzevrijheid heeft om samen met de zorgprofessional te bepalen wat in zijn of haar situatie de best passende oplossing is. Passend materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van het leven van de gebruiker. Functioneringsgericht voorgeschreven materialen leveren daarmee een positieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie. Daarom is het essentieel dat compressiehulpmiddelen beschikbaar en toegankelijk zijn voor de gebruiker en dat dat ook zo blijft in de toekomst.


Er zijn kwaliteitseisen waaraan de compressiehulpmiddelenzorg moet voldoen. De Module Compressie Hulpmiddelen beschrijft gemaakte afspraken over de kwaliteit van compressiehulpmiddelenzorg voor mensen die, op basis van een medische diagnose en/of medische indicatie, baat hebben bij compressiehulpmiddelenzorg, inclusief kinderen.

Cluster Compressiehulpmiddelenzorg

Het cluster Compressiehulpmiddelenzorg staat voor het leveren van adequate compressiezorg voor iedereen met een (langdurige) stoornis aan het ader- (veneus en arterieel) of lymfestelstel bij het transport van bloed of lymfe. De leden van dit cluster zijn fabrikanten die innovatieve producten ontwikkelen die bijdragen aan het welbevinden van de patiënt, maar ook bijdragen aan de inzet van de zorgprofessional. Patiënten moeten de regie op hun eigen leven kunnen blijven behouden, daar staat dit cluster voor. Daarnaast gaan de leden van dit cluster met elkaar in gesprek hoe compressiehulpmiddelenzorg het beste in de praktijk gebracht en toegepast kan worden.

Voorzitter: Anneleen Wehkamp, Solventum B.V.
Vice-voorzitter: Linda Keur, Essity B.V.
Secretaris: Frank Peusen, Nefemed  

Leden:
Essity B.V.
Lohmann & Rauscher B.V.
Solventum B.V.
Urgo Medical B.V.

Image
Image
Image
Image

Publicaties