Medische hulpmiddelen

Bij Nefemed zijn bedrijven aangesloten die verschillende medische hulpmiddelen en technologieën in hun productassortiment voeren. Om inzicht te hebben in de specifieke ontwikkelingen en belangen op producttypeniveau, zijn Nefemed-leden ook verenigd in clusters. Elk cluster vertegenwoordigt een groot deel van de betreffende medische hulpmiddelen of technologieën in die productcategorie.

Absorberende continentiehulpmiddelen

Meer dan één miljoen Nederlanders, met name ouderen en vrouwen, lijden aan de gevolgen van incontinentie. De behandeling van incontinentie bestaat uit bekkenbodemoefeningen, medicatie, het gebruik van incontinentiemateriaal of een operatieve ingreep.

In de praktijk zijn mensen met incontinentie vaak aangewezen op het gebruik van incontinentiehulpmiddelen. Het gebruik daarvan verbetert de kwaliteit van leven, doordat deze mensen in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen, hun werk kunnen blijven uitoefenen en sociale contacten met hun omgeving kunnen blijven behouden.
De meeste mensen met incontinentie lijden ook aan andere complexe en chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Afvoerende
continentiematerialen

Iedereen moet een aantal keren per dag de blaas legen. Kan de blaas niet meer ‘spontaan’ geleegd worden (retentie-incontinentie) of werkt de prikkel niet volledig (residu), dan moet iemand katheteriseren.

Met hulp van afvoerende incontinentiematerialen, zoals katheters en urinezakken, is het mogelijk om de blaas te legen Dit kan met een eenmalige katheter een aantal keren per dag gebeuren, of met een verblijfskatheter gedurende een periode van een week tot een aantal maanden.

Iemand die katheteriseert doet dit altijd op medische indicatie. De keuze van het materiaal is bepalend voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Compressiehulpmiddelenzorg

Compressiehulpmiddelen worden ingezet bij gebruikers met een (langdurige) stoornis aan het ader- (veneus en arterieel) of lymfestelstel bij het transport van bloed of lymfe. Met de toepassing van compressietherapie wordt door uitwendige druk de bloedsomloop verbeterd en vindt opneming (resorptie) van vocht plaats. Deze uitwendige druk kan worden gegeven door verschillende materialen zoals zwachtels, therapeutische elastische kousen (TEK), klittenbandsystemen (adjustable compression devices of ACD) of point pressure devices (PPD). Voorwaarden voor het goed kunnen inzetten van passende compressiehulpmiddelen zijn kennis en kunde van de (voorschrijvende) zorgprofessional. Fabrikanten spelen daarbij een belangrijke rol.

Hart & Vaatmaterialen

Hart- en vaatmaterialen zijn medische hulpmiddelen die ingezet worden in de behandeling van hart- en vaatziekten. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn pacemakers, stents en hartkleppen.
De hart- en vaathulpmiddelen dragen bij aan het herstel van vitale lichaamsfuncties, verbeteren de kwaliteit van leven en zorgen ervoor dat mensen weer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Oogheelkunde

Vaak staat men er niet bij stil en de meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat je goed kunt zien. Als het gezichtsvermogen minder wordt voor ver en/of dichtbij, corrigeren we dit met een bril, contactlenzen of laser behandeling. Bij een verminderd gezichtsvermogen waar contouren en kleuren vervagen of in geval het gezichtsvermogen volledig verloren is gegaan, helpen medische hulpmiddelen en technologieën ook hier de patiënt om weer scherp en helder te zien. Specifieke implantaten voor in het oog, zoals intra-oculaire lenzen zorgen er dan voor dat het oog zijn belangrijke functie weer kan gebruiken.

Orthopedische materialen

Orthopedische materialen bieden een oplossing voor patiënten die problemen ervaren in de gewrichten. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door slijtage of een ongeval. Het plaatsen van een orthopedische materialen, zoals een nieuwe heup of knie, zorgt ervoor dat patiënten zonder pijn weer actief kunnen deelnemen aan het leven.

Stomamaterialen

Als urine of ontlasting niet meer op de normale manier het lichaam kan verlaten, krijgt iemand een stoma. Vaak is dit het gevolg van aangeboren afwijkingen, blaas- of darmkanker of chronische ontstekingen van de darm. Via een operatie wordt een nieuwe uitgang aangelegd, de stoma. Met een stoma heb je geen controle over het moment waarop de urine of ontlasting de buik verlaat. Om dit op te vangen moet daarom altijd een opvangzakje aangebracht worden.

Wondbehandelingsmaterialen

Jaarlijks heeft circa een half miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden die langdurige, intensieve en vaak pijnlijke behandeling vereisen. Voor de verschillende fasen van de wondbehandeling zijn uiteenlopende gespecialiseerde wondverzorgingsproducten nodig. De toepassing hiervan vereist diepgaande kennis van de behandelende professionals.

Ervaren wondbehandelaars herkennen de problemen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een wond en kunnen een verantwoorde inschatting maken van het verloop ervan. Hierbij passen ze bij iedere wondfase onder andere een ander wondverzorgingsproduct toe, omdat iedere fase van de wond nu eenmaal om andere actie vraagt. Bovendien nemen ze de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in aanmerking, zodat ze daar in de wondbehandeling adequaat op kunnen reageren.