07 mei 2024 Veldnorm voor zorgvuldige herverwerking medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik

Op dit moment ligt in de Eerste Kamer de Verzamelwet VWS 2023 voor. Dit wetsvoorstel wijzigt de bepalingen voor de herverwerking en het hergebruik van hulpmiddelen die zijn ontwikkeld voor eenmalig gebruik.

De Europese verordening, de Medical Device Regulation (MDR), stelt dat lidstaten voor herverwerking en hergebruik van hulpmiddelen ontwikkeld voor eenmalig gebruik zelf een nadere uitwerking geven aan aspecten op het gebied van risicomanagement, zekerheid en validering van het sterilisatieproces en traceerbaarheid. Met de voorgestelde Verzamelwet VWS 2023 wordt de nadere uitwerking echter volledig aan het veld overgelaten.

Voor een zorgvuldige inbedding in de praktijk is aanvullende, wettelijke regelgeving noodzakelijk, in de vorm van een jaarlijks met veldpartijen te herijken Veldnorm. Nefemed roept de politiek op om zorg te dragen voor een zorgvuldige inbedding van de Europese verordening.

Lees hier de brief
Op dit moment ligt in de Eerste Kamer de Verzamelwet VWS 2023 voor. Dit wetsvoorstel wijzigt de bepalingen voor de herverwerking en het hergebruik van hulpmiddelen die zijn ontwikkeld voor eenmalig gebruik.

Dit artikel delen: